Margot van Mulken


 

Home

CV

Onderwijs &
Onderzoek

Publicaties &
Lezingen

Contact &
Links

Publicaties en Lezingen


Publicaties

Vakpublicaties

Lezingen


Publicaties

2012

Anders

Burgers, Christian, Van Mulken, Margot, & Schellens, Peter Jan. (2012). Type of evaluation and marking of irony: The role of perceived complexity and comprehension. Journal of Pragmatics, 44(3), 231-242.

Hendriks, Berna, & Van Mulken, Margot. (2012). Dear Worker: A Corpus Analysis of Internal CEO Letters. In Paul Gillaerts, Elizabeth De Groot, Sylvain Dieltjens, Heynderickx Priscilla & Geert Jacobs (Eds.), Researching Discourse in Business Genre (Vol. Linguistic Insights, pp. 73-96). Bern - Berlin: Peter Lang.

Kouwenhoven, Huib, & Van Mulken, Margot. (2012). The perception of self in L1 and L2 for Dutch-English compound bilinguals. In Nel de Jong, Kasper Juffermans, Merel Keijzer & Laurent Rasier (Eds.), Papers of the Anéla 2012 Applied Linguistics Conference. Delft: Eburon.

Liebrecht, Christine, Hustinx, Lettica, & Van Mulken, Margot. (2012). Waarom goed niet goed genoeg is: onderzoek naar de kracht van positieve en negatieve evaluaties. In Nel de Jong, Kasper Juffermans, Merel Keijzer & Laurent Rasier (Eds.), Papers of the Anéla 2012 Applied Linguistics Conference (pp. 161-169). Delft: Eburon.

Van Mulken, Margot, & Hendriks, Berna. (2012). Taalkeuze, effectiviteit en efficiëntie: een experimentele studie naar het gebruik van Engels als Lingua Franca, Lingua Receptiva, T1-T2 en moedertaal. In Nel de Jong, Kasper Juffermans, Merel Keijzer & Laurent Rasier (Eds.), Papers of the Anéla 2012 Applied Linguistics Conference (pp. 183-193). Delft: Eburon.

Van Mulken, Margot, & Schellens, Peter Jan. (2012). Over loodzware bassen en wapperende broekspijpen. Gebruik en perceptie van taalintensiverende stijlmiddelen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 34(1), 28-55.

2011

Van Mulken, M., Burgers, C. & Van der Plas, B. (2011). Wolves, Confederates And The Happy  Few: The Influence Of Comprehension, Agreement And Group Membership On The Attitude Towards Irony. Discourse Processes, 48(1), 50-68.

Hendriks, B. & Van Mulken, M. (2011). The Language of Power. An Analysis of a Corpus of CEO Letters. In Heinderyckx, Dieltjens & Jacobs (Red.), Discourse in Organizations.

Hooft, A.P.J.V. van, Mulken,  Margot van, & Nederstigt, Ulrike (2011). Visual metaphor in advertising: Do complexity and culture matter? In M. Eisend & T. Langner (Eds.) 10th International Conference on Research in Advertising (ICORIA)(pp. CD-rom). Berlin: European Advertising Academy / Europa-Universität Viadrina / Bergische Universität Wuppertal.

Van Mulken, Margot, & Hornikx, Jos. (2011). The influence of scientese on ad credibility and ad liking: A cross-cultural investigation of ads for beauty products. Information Design Journal, 19(2), 92-102.

Burgers, C., Mulken, Margot van, & Schellens, Peter Jan (2011) Finding Irony: An Introduction of the Verbal Irony Procedure (VIP) Metaphor and Symbol, 26 (3), 186-205.

2010

Van Mulken, M. (2010). Het plezier van vreemde taal. Inaugurele rede. Radboud Universiteit Nijmegen.

Hodiamont, D., Burgers, C., & Van Mulken, M. (2010). Lees niet verder! Ga iets nuttigs doen. De verwerking van meerdere ironische uitingen in dezelfde tekst. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 83(1), 9-18.

Le Pair, R. & Van Mulken, M. (2010). Effects of Verbal Anchoring in Visual Metaphors of Perceived Complexity and Appreciation of Advertisements. In A. V. Prokhorov (Red.), Topical Issues of Advertising: Theory and Practice. Vol II., pp. 26-36. Tambov: TSU.

Van Mulken, M. (2010). Jouw taal of de mijne? Over taalkeuze en efficiëntie. Tekstblad, 15, 6-11.

Van Enschot, R., Beckers, C., & Van Mulken, M. (2010). Rhetorical figures in TV commercials. The occurrence of schemes and tropes and their effects on commercial likeability. Information Design Journal, 18(2), 138-147.

Van Mulken, M., Le Pair, R., & Forceville, Ch. (2010). The impact of perceived complexity, deviation and comprehension on the appreciation of visual metaphor in advertising across three European countries. Journal of Pragmatics, 42(12), 3418-3430.

Van Mulken, M. (2010). Bedrijfscommunicatie in Europa in Antwerpen. Tekstblad, 16, 46-47.

2009

Van Enschot, R., Beckers, C., & Van Mulken, M. (2009). Rhetorical Figures in UK and Dutch TV Commercials. In P. De Pelsmacker & N. Dens (Red.). Advertising Research, Message, Medium and Context. Antwerp, Garant.

Le Pair, R., & Van Mulken, M. (2009). Cross-cultural differences in the appreciation and comprehension of visual metaphor. In P. Rodriguez (Red.) New Trends in Advertising Research. Lisbon: Sílabo.

2008

Van Enschot, R., Hoeken, H., & Van Mulken, M. (2008). Rhetoric in advertising: Attitudes towards verbo-pictorial rhetorical figures. Information Design Journal + Document Design, 16(1), 35-45.

2007

Ernestus, M., Van Mulken, M., & Baayen, H. (2007). Ridders en heiligen in tijd en ruimte. Moderne stylometrische technieken toegepast op Oud-Franse teksten. Taal en Tongval, 70-84.

Van Mulken, M. (2007). Visual pun in Advertising: Appreciation, recall and comprehension. In 6th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Polytechnic Institute of Lisbon: Lisboa.

Le Pair, R., & Van Mulken, M. (2007). Cross-cultural variability in consumer responses to visual metaphors in advertising. In 6th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Polytechnic Institute of Lisbon: Lisboa.

2006

Dresen, L., & Van Mulken, M. (2006). De Witte Jas in de reclame. Reclameboodschappen als bron voor veranderende beelden van experts en expertise in de hedendaagse samenleving. In Verbeelding van Kennis, Jaarboek KennisSamenleving, deel 2, pp. 189-210. Amsterdam: Askant.

Van Enschot, R., Hoeken, H., & Van Mulken, M. (2006). Retoriek in reclame. Waardering voor verbo-picturale retorische vormen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 28(2), 142-158.

Van Enschot, R., Hoeken, H., & Van Mulken, M. (2006). Rhetoric in advertising: attitudes towards schemes and tropes in text and image. In S. Diehl & R. Terlutter (Red.), International Advertising and Communication, pp. 141-162. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag, Gabler Edition Wissenschaft.

Van Mulken, M. (2006). Towards a New Typology for Visual and Textual Rhetroic in Print Advertisements. European Advances in Consumer Research, 7, 59-65.

Van Mulken, M., Van Bergen, G., & De Vrught, L. (2006). Verankering van woord en beeld in tijdschriftadvertenties. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 28(2), 159-171.

Van Mulken, M., van Enschot, R., & Hoeken, H. (2006). Impliciet, implicieter, implicietst: Het effect van de mate van implicietheid op de waardering voor tijdschriftadvertenties. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 34(4), 368-379.

Van Mulken, M., & Schellens, P. J. (2006). Overtuigend? Een stilistische analyse van persuasieve teksten. In H. Hoeken, B. Hendriks & P. J. Schellens (Red.), Studies in Taalbeheersing 2 (Vol. 2). Assen: Van Gorcum.

Van Mulken, M., & Van Toorn, L. (2006). Rhetorical figures in German and Dutch print advertisements. In R. Crijns & J. Thalheim (Red.), Kooperation und Effizienz in der Unternehmenskommunikation (Vol. 8), pp. 219-233. Wiesbaden: DUV.

2005

Van Enschot, R., Van Mulken, M., & Hoeken, H. (2005). Is more complex better? Verbo-picotiral rhetorical figures in magazine advertisements. In S. Diehl, R. Terlutter & P. Weinberg (Red.), Advertising and Communication (Vol. 1), pp. 92-99. Saarbruecken: Saarland University.

Van Mulken, M. (2005). De verpakking van maandverband. De ontwikkeling van retoriek in tijdschriftadvertenties. Gender. Tijdschrift voor Genderstudies, 8(1), 15-25.

Van Mulken, M., Van Bergen, G., & Oldenkamp, E. (2005). Interaction of word and image in advertising and consumer response. In S. Diehl, R. Terlutter & P. Weinberg (Red.), Advertising and Communication (Vol. 1), pp. 90-95. Saarbruecken: Saarland University.

 

 

Van Mulken, M., Boon, N., & Kleijer, S. (2005). Verbal Anchoring and Implict Meaning in Magazine Advertisements. In C. Ilie (Red.). Language, culture, rhetoric: Cultural and rhetorical perspectives on communication, ASLA (Vol. 17), pp. 143-153. Örebro: ASLA.

Van Mulken, M., van Enschot, R., & Hoeken, H. (2005). Levels of implicitness in magazine advertisements. An experimental study into the relationship between complexity and appreciation in magazine advertisements. Information Design Journal + Document Design, 13(2), 155-164.

Van Mulken, M., van Enschot, R., & Hoeken, H. (2005). Puns, relevance and appreciation in advertisements. Journal of Pragmatics, 37, 707-721.

Van Mulken, M., & Van der Meer, W. (2005). Are you being served?: A genre analysis of American and Dutch company replies to customer inquiries. English for Specific Purposes, 24(1), 93-109.

2004

Van Enschot, R., Hoeken, H., & Van Mulken, M. (2004). Retorische vormen in tijdschriftadvertenties. Een corpusanalytisch onderzoek naar de relatie tussen retorische vormen en complexiteit. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26(3), 164-181.

Van Enschot-Van Dijk, R., Van Mulken, M., & Hoeken, H. (2004). Rhetorical Figures in Magazine Advertisements: A corpus Analytical and Experimental Study of the Relationship Between Rhetorical Figures, Complexity and Appreciation. In 3rd International Conference on Research in Advertising (ICORIA) June 6-8 2004, pp. 159-164. Oslo: Norwegian School of Management.

Van Mulken, M., Boon, N., & Kleijer, S. (2004). Levels of Implicitness in Magazine Advertising: Experienced Complexity and Appreciation. In 3rd International Conference on Research in Advertising (ICORIA) June 6-8 2004, pp. 137-140. Oslo: Norwegian School of Management.

Van Reenen, P., Den Hollander, A. & Van Mulken, M. (2004). Studies in Stemmatology II. Benjamins: Amsterdam-Philadelphia.

2003

Van Mulken, M. (2003). Analyzing rhetorical devices in print advertisements. Document Design, 4(2), 115-128.

Van Mulken, M., Van Enschot-Van Dijk, R., & Hoeken, H. (2003). Woordspeling en waardering: De waardering voor verschillende typen woordspeling in advertentieslogans. In L. Van Waes, P. Cuvelier, G. Jacobs & I. De Ridder (Red.), Studies in Taalbeheersing, pp. 343-354. Assen: Koninklijke van Gorcum.


Vakpublicaties

Dresen, L. & Van Mulken, M. (2007) De nieuwe kleren van de deskundige. De witte jas in tachtig jaar reclame. In Tekst[blad] 13(2), 12-15.

Van Enschot-Van Dijk, R. & Van Mulken, M. (2004). Zeg het met stijl. Retorische vormen in woord en beeld van tijdschriftadvertenties. In Tekst[blad] 4(1), 24-28.

Hornikx, J. & Van Mulken, M. (2004). 'Het leven is leuker zonder stemrecht', Ironie in verkiezingscampagnes. In Tekst[blad] 4(3), 12-17.


Lezingen

2012

Hendriks, Berna and Van Mulken, Margot. "Comparing effectiveness of ELF, L1-L2 interaction and receptive multilingualism in Computer-Mediated Communication (CMC)" (April 20 2012) International conference on Language Policy And Language Teaching Freiburg

Marjolijn Zwanepol, Berna Hendriks and Margot van Mulken. "Language choices: English as a Lingua Franca, Receptive Multilingualism or L1-L2. An experimental study into the effectiveness and efficiency of different modes of communication in Dutch-French interactions" (June 1 2012) 11th ABC Europe Convention Nijmegen

Huib Kouwenhoven and Margot van Mulken. "Does talking about the organization in a different language influence the perception of self?." (June 1 2012) 11th ABC Europe Convention Nijmegen


 

2011

Margot van Mulken, & Mirjam Ernestus (May 11, 2011) 'Two meanings for the price of one - Idiomatic expressions in advertising - processing, evaluation and recall,' Conference on Processing and appreciating creative figurative language. (May 10-12 2011) Department of Psychology, University of Heidelberg, Heidelberg

Van Mulken, M. & Schellens P.J. "Interpreting language intensity. Why do untrained language users perform better than intensity experts?" (June 15, 2011) Rhetoric across discipline Conference, Leiden.

2010

Van Mulken, M. & Hendriks, B. (2010). Your Language or Mine? Comparing effectiveness in dyadic ELF and non-ELF interactions. ELF3, Vienna.

Hendriks, B. & Van Mulken, M. (2010). The Language of Power. A corpus of CEO-Letters. ABC Conference, Antwerp.

Van Mulken, M. & Hendriks, B. (2010). Your Language or Mine? Comparing effectiveness in dyadic ELF and non-ELF interactions. ABC Conference, Antwerp.

Van Mulken, M., Nederstigt U. & Le Pair, R. (2010). Recall and Appreciation of Visual Metaphor in Advertising. RaAM 8, Amsterdam.

2009

Burgers, C., Van Mulken, M. & Schellens, P. J. (2009). The influence of irony factors on irony complexity. Conference Rhetoric and Society. Rijksuniversiteit Leiden.

Van Mulken, M., & Ernestus, M. (2009). The lasting benefits of double meaning in the processing of idiomatic expressions. The XVI European Society for Cognitive Psychology Conference. Cracow, Jagiellonian University.

Hendriks, B. & Van Mulken, M. (2009). The language of power - The analysis of a corpus of CEO letters. 2nd International Discourse in OrganizationsWorkshop. Ghent, Belgium.

2008

Beckers, C., Van Enschot, R., & Van Mulken, M. (2008). Rhetorical figures in UK and Dutch TV commercials. 7th International Conference On Research In Advertising (ICORIA). Antwerpen.

Van Mulken, M., & Le Pair, R. (2008) Cross-cultural differences in the evaluation of visual metaphors in advertising: Spain, France and The Netherlands. Seventh International Conference on Researching and Applying Metaphor (RaAM7). Cáceres, Spain.

Burgers, C., Van Mulken, M. & Schellens, P. J. (2008). Ironic praise and ironic blame in written discourse. RaAM7. Cáceres, Spain.

2007

Le Pair, R. & Van Mulken, M. (2007). Cross-cultural variability in consumer responses to visual metaphors in advertising. 6th International Conference on Research in Advertising (ICORIA). Lisbon, Portugal.

Van Mulken, M. (2007). Visual pun in advertising: Appreciation, recall and comprehension. 6th International Conference on Research in Advertising (ICORIA). Lisbon, Portugal.

Van Mulken, M., & Ernestus, M. (2007) The processing of idiomatic expressions. 15th Conference of the European Society for Cognitive Psychology (ESCoP). Marseille, France.

2006

Le Pair, R. & Van Mulken, M. (2006). Visual metaphor in advertising and consumer response in three countries. 5th International Conference on Research in Advertising (ICORIA). Bath, UK. 

2005

Van Mulken, M. (2005) Levels of implicitness and the appreciation in print advertising. 4th International Conference on Research in Advertising (ICORIA). Saarbrücken, Germany. 

2004

Van Mulken, M., Van Bergen, G., & Oldenkamp, E. (2004). Verbal anchoring and consumer response. 3rd International Conference on Research in Advertising (ICORIA). Oslo, Norway

Van Mulken, M. & Kok, I. (2004). Towards a new typology for visual and textual rhetoric in print advertisements. 7th annual conference of the European Association for Consumer Research. Göteborg, Sweden.

2003

Van Mulken, M., Van Enschot-Van Dijk, R., & Hoeken, H. (2003). Puns in Slogans, Appreciation and Complexity of puns in advertisements. 2nd International Conference on Research on Advertising. Amsterdam.

Van Mulken, M (2003). Rhetorical strategies in advertising: the case of feminine hygiene products. 2nd International Conference on Research on Advertising. Amsterdam.

Van Enschot-Van Dijk, R., Van Mulken, M., & Hoeken, H. (2003). An Experimental Study of Complexity and Appreciation in Magazine Advertisements. 2nd International Conference on Research on Advertising. Amsterdam.

Van Mulken, M, Boon, N., & Kleijer, S. (2003). Verbal anchoring and implicit meaning in magazine advertisements in relation to experienced complexity and appreciation. ASLA Conference. Örebro University, Sweden.

2002

Van Mulken, M. (2002). Intercultural differences in rhetorical preferences in French and Dutch print advertisements. ABC European Convention. Aarhus, Denmark.


 

This page was last updated on April 17, 2011.